Wsparcie dla inwestorów, zainteresowanych otwarciem stacji paliw

Kancelaria CDD Legal współtworzy zespół projektowy, świadczący usługę doradczą dla inwestorów zainteresowanych uruchomieniem stacji paliw, również z ofertą pozapaliwową. Obok prawników w skład grupy wchodzą też praktycy rynku paliwowego i analitycy biznesowi. Celem działań doradczych jest maksymalne skrócenie i ułatwienie całego procesu, od stworzenia koncepcji obiektu, po rozpoczęcie jego operacyjnej działalności.

Projekt „Doradztwo w budowie stacji paliw” to kolejne wspólne przedsięwzięcie kancelarii  CDD Legal i firmy Information Market, od wielu lat specjalizującej się we wsparciu dla firm z branży paliwowej i branż pokrewnych. Zespół ekspercki powołany został w lutym 2021.  Współpraca ta gwarantuje kompleksowe podejście do tematu inwestycji w stację paliw i zapewnia klientom dostęp do szerokiego zakresu informacji, potrzebnych im w najpierw procesie podejmowania decyzji biznesowej, a potem jej realizacji.

Prowadzenie stacji paliw to działalność zyskowna, ten segment potrafi sprawnie przejść przez okresy wahań koniunktury czy spowolnień gospodarczych. Sprzedaży paliw towarzyszy często bardzo rozbudowana oferta innych dóbr czy usług, jak produkty gastronomiczne, myjnia, doładowania
czy nawet kupony gier liczbowych. Stacje mogą też odnaleźć się w zmieniających realiach rynku energii, związanych np. z rozwojem tzw. napędów alternatywnych, dostosowując swoją ofertę na bazie już istniejących obiektów. Co roku otwierane są w Polsce nowe stacje, co pokazuje że ten rynek nie jest jeszcze nasycony. Uruchomienie stacji paliw wymaga jednak szeregu działań poprzedzających. Przedsiębiorca może zatem teraz liczyć na pomoc profesjonalnych doradców, którzy wspierają go w stworzeniu szczegółowej koncepcji działania obiektu, analizie potencjału gruntu na którym chce postawić stację, zbudowaniu biznesplanu, uzyskaniu koniecznych zezwoleń i koncesji, porównaniu i wyborze ewentualnego franczyzodawcy,  czy rozpoczęciu operacyjnej działalności (stworzenie procedur i instrukcji, rekrutacja i szkolenie załogi, itp.).

Przedsiębiorców i inwestorów, zainteresowanych wsparciem na różnych etapach inwestycji w stację paliw (zarówno samą tylko analizą i planowaniem, jak i pełnym procesem inwestycyjnym)  serdecznie zapraszamy do współpracy. Więcej informacji znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej https://consulting.informationmarket.pl/nowoczesna-stacja-paliw/