Skip to content
Kariera

Wspieramy młodych prawników

Ścieżka Kariery

Stale poszukujemy i wspieramy młodych prawników dając Im możliwość łączenia nauki z pracą. Kancelaria CDD Legal stosuje przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej młodych prawników. Współpraca rozpoczyna się od praktyk lub stażu. Następnym etapem jest aplikacja pod kierunkiem patrona z kancelarii, pozwalająca zdobyć niezbędne doświadczenie i wiedzę, a w konsekwencji uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Młodzi prawnicy wykazujący się dużym zaangażowaniem w zdobywanie wiedzy prawniczej i doświadczeń – stając się liderami w swoich specjalizacjach, kierują pracami poszczególnych Zespołów. Ukoronowaniem kariery najwybitniejszych prawników w Kancelarii CDD Legal jest dołączenie do grona wspólników.

Praktyki w Kancelarii

Stale prowadzimy nabór studentów prawa na praktyki. Praktyka jest bezpłatną formą współpracy, w czasie której student uczy się praktycznego stosowania prawa pod opieką najlepszych prawników kancelarii. Na praktyki zapraszamy studentów prawa od trzeciego roku studiów. Kancelaria CDD Legal od początku istnienia ceni wysokie umiejętności, zaangażowanie i pasję młodych studentów prawa. Szukamy najlepszych z Was. Pokazujemy szanse i możliwości kariery zawodowej, przekazujemy Wam ogrom doświadczeń zdobytych przez lata działalności. Podczas rekrutacji, oprócz nieprzeciętnej wiedzy teoretycznej, brana jest pod uwagę również:

• znajomość języków obcych,
• uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych i działalność dodatkowa (staże, organizacje studenckie),
• uzyskane stypendia i udziały w konkursach przedmiotowych,
• nienaganna kultura osobista i komuniktywność
• pasje

Zapraszamy do współpracy i życzymy powodzenia.

Rekrutacja

Aktualne oferty pracy

Kariera zawodowa, w Kancelarii CDD Legal rozpoczyna, się wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego na aplikację, co jest dla nas dobrą prognozą dalszego rozwoju aplikanta.

Kancelaria podpisuje z aplikantem stałą umowę o współpracy oraz przydziela mu opiekuna w osobie radcy prawnego lub adwokata, który jednocześnie jest jego patronem. W trakcie trzyletniej aplikacji, oprócz zdobywania teoretycznej wiedzy, kancelaria przygotowuje aplikantów do praktycznego wykonywania zawodu oraz zaliczenia egzaminu końcowego na najwyższym poziomie. Ukoronowaniem aplikacji w Kancelarii CDD Legal jest od lat pozytywny wynik egzaminu końcowego naszych aplikantów na najwyższych lokatach, co napawa dumą i wiarą w doskonale wykonaną pracę podczas aplikacji.