Skip to content

Doświadczenie

Doświadczenie

Doświadczenie

Kancelaria CDD Legal świadczy kompleksową i bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, która obejmuje między innymi:

Opracowywanie umów typowych i nietypowych funkcjonujących w obrocie krajowym i zagranicznym.

Nadzór nad dokumentami wewnętrznymi przedsiębiorców i ich aktualizacja zgodnie ze stanem prawnym oraz dbanie o ład korporacyjny w spółkach prawa handlowego, w tym dbanie o prawne ramy zarządzania i nadzoru oraz relacji między udziałowcami (akcjonariuszami), oraz obsługa organów spółek, przygotowywanie uchwał i przeprowadzenie zgromadzeń.

Zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym.

Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy, prowadzenie procesów przed Sądem Pracy.

Obsługę prawną przekształceń własnościowych, fuzji i przejęć, transakcji rynku kapitałowego.

Obsługę prawną postępowań przetargowych przeprowadzanych w trybie zamówień publicznych, przetargu cywilnego i innych.

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami i procesów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa budowlanego, uzyskiwania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na użytkowanie i korzystanie z obiektów budowlanych.

Udzielanie porad i wydawanie opinii prawnych we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem prawa obowiązującego w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

Doradztwo prawne w zakresie własności przemysłowej, praw autorskich i znaków towarowych.

Organizowanie szkoleń z zakresu stosowania prawa.

Windykację roszczeń.

Doświadczenie

Poznaj firmy, które zaufały naszym kompetencjom.

Poniżej, przykładowa lista podmiotów, które obecnie lub w przeszłości powierzyły prawnikom CDD Legal obsługę prawną, w zakresie stałej, kompleksowej obsługi prawnej lub w ramach projektów obejmujących szereg ww. zadań z zakresu prawa.

ardex-logo
brookvent-logo
cargill-logo
cuprum-logo
deutsche-plasser-logo
eco-logo
emc-szpitale-logo
i2-development-logo
im-information-market-logo
integrum-broker-logo
jacek-grzelak-logo
k-and-k-logo
lange-luszczak-logo-a
develia-logo
lumen-logo
mci-logo
pol-miedz-trans-logo
polska-grupa-tekstylna-logo
pro-asekuracja-logo
toya-logo
mpc-logo
mw-trade-logo
osadkowski-logo
pebeka-logo
europa-ubezpieczenia-logo
tukany-logo
um-logo
miasto-swidnica-logo
arkady-wroclawskie-logo
ca-logo
europejski-fundusz-leasingowy-logo
kastell-logo
unigastro-logo
vitblis-logo
vivena-logo
zec-service-logo
pol-miedz-trans-logo
thorn-lighting-people-logo
poltegor-logo
sky-tower-logo
travel-planet-logo
CASTELIOR-logo
DOLNOSLASKI-FUNDUSZ-GOSPODARCZY-logo
EROWA-logo
FIBICON-POLSKA-logo
FEEL-ACTIVE-logo
G.M.-SWIDNICA-logo
GMINA-ZAROW-logo
GMINA-OLAWA-logo
GRADI-INVEST-logo
K-and-K-logo
STONESPOL-PPU-ALEKSANDER-BORYS-logo
lift-connect-logo
Swidnickie-Przedsiebiorstwo-Wodociagow-i-Kanalizacji-LOGO