W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki wynikające z ustawy i chcą skorzystać z obniżenia ceny energii elektrycznej, powinni dokonać stosownego zgłoszenia do dostawcy energii w terminie do dnia 30 listopada. Dokonanie zgłoszenia spowoduje możliwość obniżenia cen energii za okres od grudnia 2022 do grudnia 2023, poprzez ustalenie ich na poziomie maksymalnym określonym w ustawie. Niezłożenie stosownego oświadczenia we wskazanym terminie spowoduje, że obniżone ceny stosowane będą od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Katalog odbiorców uprawnionych do skorzystania z ww. możliwości, został szczegółowo wymieniony w ustawie. Przede wszystkim mieszczą się w nim przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 Prawa przedsiębiorców w zakresie, w jakim zużywają oni energię elektryczną na potrzeby swojej podstawowej działalności.

W razie potrzeby, Kancelaria CDD Legal służy pomocą, przy wypełnieniu i złożeniu stosownego zgłoszenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl