Odszkodowanie za nieudane wakacje

Sezon wakacyjny w pełni, większość z nas ma już swoje plany na letni urlop. Niektórzy decydują się na organizowanie wyjazdu na własną rękę, inni korzystają z ofert biur podróży. W dzisiejszym artykule skupimy się na tym drugim przypadku, a dokładnie na sytuacji, kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli, a nasze wymarzone wakacje zamieniają się raczej w te rodem z koszmarów.

Jeśli oferta biura podróży nie pokrywa się z tym, co czeka nas w rzeczywistości, możemy dochodzić roszczenia odszkodowawczego. Podstawą do żądania zapłaty z tego tytułu jest ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Roszczenia o odszkodowanie za nieudane wakacje powinny być kierowane do organizatora wyjazdu turystycznego, który odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązana wynikającego z zawartej umowy o świadczenie usługi turystycznej. Warunkiem skutecznego odzyskania odszkodowania od biura podróży jest więc niezgodność rzeczywiście świadczonej usługi z ofertą biura podróży i z umową zawartą z tym biurem.

Jako przykłady takich sytuacji można wskazać m.in.:

  • długość pobytu wakacyjnego niezgodna z zawartą umową,
  • niezgodność kategoryzacji hotelu z ofertą biura podróży,
  • niski standard obiektu niezgodny z umową, w tym np. niezachowanie porządku w pokoju i w obiekcie hotelowym, występowanie insektów, przykry zapach z klimatyzacji lub jej niesprawność,
  • niezgodność standardu pokoju z zawartą umową, np. brak widoku na morze, łóżka pojedyncze zamiast łóżka podwójnego,
  • posiłki niezgodne z ofertą, np. brak bufetu dla wegetarian, ilość restauracji niezgodna z ofertą, odpłatność posiłków, odpłatność napojów.

Oprócz odszkodowania mającego na celu wynagrodzenie tzw. szkody majątkowej, uczestnicy nieudanego wyjazdu wakacyjnego mogą żądać od biura podróży zapłaty zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. Jest to świadczenie niezależne od odszkodowania. Podstawy prawne do żądania zadośćuczynienia za stracony urlop wynikają zarówno z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak i z przepisów prawa unijnego – dyrektywy 90/314 RWE.

Przesłanką uprawniającą do żądania od biura podróży zapłaty zadośćuczynienia za zmarnowany urlop jest powstanie tzw. krzywdy wynikającej z winy organizatora usługi turystycznej.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania odszkodowania za zmarnowane wakacje są osoby które zawarły umowę usługi turystycznej i które za nią zapłaciły.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania od biura podróży zadośćuczynienia za zmarnowane wakacje są osoby, które uczestniczyły w wyjeździe wakacyjnym, bez względu na fakt, czy to one opłacały ten wyjazd lub też zawierały umowę z biurem turystycznym. Uprawnionymi do uzyskania zadośćuczynienia za zmarnowane wakacje są także dzieci.

Jeżeli impreza turystyczna doszła do skutku, ale jej warunki odbiegały od tych zawartych w umowie, to wyliczenie wysokości należnego nam odszkodowania może przysporzyć nam trochę trudności. Warto uprawdopodobnić ją poprzez zebranie odpowiednich dowodów.

W związku z tym, w celu zwiększenia szans na powodzenie w dochodzeniu roszczeń, zalecamy, aby zgromadzić jak najszerszą dokumentację potwierdzającą nasze stanowisko, a więc – poza umową zawartą z biurem podróży – również korespondencję mailową, zdjęcia i nagrania z obiektu hotelowego, wszelkie rachunki będące w związku z niedogodnościami. Zalecamy także uzyskanie kontaktu do ewentualnych świadków wyjazdu, np. współuczestników podróży. Właściwym postępowaniem w takiej sytuacji jest również złożenie reklamacji pisemnej u rezydenta biura podróży.

Jeżeli impreza turystyczna odbyła się, wówczas nie uzyskamy odszkodowania za zmarnowany urlop w wysokości odpowiadającej 100% ceny zakupionej wycieczki turystycznej. Wysokość odszkodowania może wynosić od 30% do nawet 90% ceny zakupu i w głównej mierze jest to uzależnione od rodzaju niezgodności pomiędzy ofertą, umową turystyczną i stanem faktycznym.

Ponadto, jeżeli częścią wycieczki jest przelot linią czarterową lub dojazd autokarem, to za wszelkie odstępstwa od zagwarantowanej formy przejazdu odpowiedzialność ponosi biuro podróży. Jeśli natomiast dochodzi do odwołania lotu charterowego lub do jego opóźnienia o ponad 3 godziny, wówczas możemy dochodzić dodatkowego odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop można ubiegać się przez okres 3 lat od dnia zakończenia wycieczki. Po upływie tego terminu, roszczenie ulegnie przedawnieniu.

W przypadku zainteresowania tematem przedstawionym w artykule, prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl