Skip to content

Maciej Domagała

Partner | Attorney in Law

Maciej Domagała

Partner | Attorney in Law

Wspólnik, współzałożyciel CDD Legal. Prawo procesowe i korporacyjne to jego specjalizacje. Jednak wierząc w nieustający rozwój, wciąż podejmuje nowe wyzwania i poszerza zakres kompetencji.

Mówi o sobie, że jest prawnikiem skutecznym i tak jest też postrzegany przez swoich Klientów.

W swojej pracy wychodzi z założenia, że nie ma problemu prawnego, którego nie można rozwiązać. Dlatego bardzo często podejmuje się doradztwa w sprawach trudnych, w których oczekiwane jest osiągnięcie konkretnego efektu. Wielokrotnie w swojej praktyce, prowadził największe, trudne sprawy sądowe, o dużym znaczeniu emocjonalnym dla Klientów, gdzie decydujące była jego odporność na stres oraz aktywna praca z Klientem.

Te cechy charakteru zawdzięcza także wykształceniu muzycznemu, dzięki któremu udaje mu się łączyć wirtuozerię z pragmatyzmem, racjonalny umysł z artystyczną duszą, co przekłada się na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań (zawsze jednak zgodnych z literą prawa).

Do jego sukcesów zawodowych, które warto podkreślić należą m.in. reprezentacja Gminy Wrocław w sporach związanych z inwestycjami publicznymi, kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji wielu projektów inwestycyjnych, w tym w realizacji inwestycji pierwszego wrocławskiego „drapacza chmur” czy też reprezentowanie klientów w sporach z instytucjami finansowymi (bankami, zakładami ubezpieczeń). Zawsze przyświeca mu cel, jakim jest skuteczne poprowadzenie sprawy, niezależnie czy jest to proces sądowy czy doradztwo pozaprocesowe.

Jest absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej, a egzamin radcowski zdał z wyróżnieniem w roku 2005 (jako najlepszy aplikant na roku).

Społecznie udziela się w lokalnym stowarzyszeniu „Przyjazne Iwiny”, a w wolnych chwilach oddaje się swojej pasji -muzyce klasycznej. Jest także fanem „czarnego sportu”, co pozwala mu wyzwolić w sobie adrenalinę niezbędną do łączenia współzawodnictwa z zasadami fair play.

Nasz zespół

C jak Cetera
D jak Domagała
D jak Doświadczenie

Dobry prawnik bardzo dobrze zna prawo. Bardzo dobry prawnik przede wszystkim myśli w kategoriach celów biznesowych. CDD Legal tworzą najlepsi prawnicy.